Hizmetlerimiz

Demirel Enerji

Yenilenebilir enerji alanındaki projeleri ile gelecek nesillere yenilikçi, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya bırakmayı ilke edinmiştir. 2011 yılında atılan olumlu adımlar, devletin güneşe dayalı üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi vermesi ve mevzuatta yapılan düzenlemeler ülkemizde solar teknolojisinin gelişmesinin önünü açmıştır. Güneş enerji santralleri kurulması için gerekli adımlar atılmış ve bu alanda ciddi bir yatırım hamlesi başlamıştır.

Elektrik piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi kapsamında, Elazığ ili merkez ilçesi Değirmenönü(Zerteriç) Köyünde bulunan santralimizin, 05.01.2018 tarihi itibari ile elektrik üretimine başlamıştır. Santralimizin kurulu gücü 760 kW’tır.